O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi
MO`YNOQ TUMANI

Mo'ynoq tumani madaniyat bo’limi