O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi
AMUDARYO TUMANI

Amudaryo tumani madaniyat bolimi